Star Wars: The Force Unleashed Switch รีวิว

พอร์ต Switch ของ Star Wars: The Force Unleashed พยายามใช้ประโยชน์จากความคิดถึง แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวในการบันทึกสิ่งที่ทำให้เกมดั้งเดิมมีความพิเศษ Star Wars: The Force Unleashedทิ้งร่องรอยไว้ในแฟรนไชส์เมื่อเปิดตัวในปี 2551 อย่างน้อยก็เกี่ยวกับวิดีโอเกม หลายคนยังคงหวังว่า Star Wars: The Force...